رئیس سازمان جهانی بهداشت در یك گردهمایی با حضور وزرا و كارشناسان بهداشت از ۳۰ كشور جهان اعلام كرد كه این كشورها باید به كشورهای فقیرتر برای مقابله با اپیدمی احتمالی آنفلوآنزای پرندگان كمك كنند.«لی جانگ - ووك»، رئیس سازمان جهانی بهداشت در این رابطه تأكید كرد ما باید روش هایی را برای كمك به كشورهای در حال توسعه پیدا كنیم. هر كشور باید به داروها و طب ضد ویروسی مجهز شود. وی افزود: در زمان بروز این اپیدمی ممكن است جهان به میلیاردها دوز از واكسن ایمنی این بیماری احتیاج پیدا كند. این سازمان دستورالعملی را برای نحوه مقابله با این بیماری برای تمام كشورها ارسال كرده است اما تا كنون تنها ۴۰ كشور برای عمل به این طرح آماده هستند.