بانك بین المللی ویژه تولید و ذخیره سازی سلول های پایه و بنیادی انسان در سئول، پایتخت كره جنوبی گشایش یافت.به گزارش خبرگزاری بی.بی.سی، این بانك بین المللی وظیفه تولید و ذخیره سلول های بنیادی جنین انسان را برای تامین سلول های مورد نیاز در انجام تحقیقات گوناگون در سراسر جهان به عهده خواهد داشت.بر اساس این گزارش، بانك مورد نظر به عنوان مركز عمده پشتیبانی یك كنسرسیوم بین المللی شامل كشور های انگلیس و ایالات متحد آمریكا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گفته دانشمندان، به كارگیری سلول های بنیادی در آزمایش ها و تحقیقات علمی، می تواند راهگشای كشفیات جدید بویژه در علم پزشكی باشد، اما بسیاری از منتقدان در سراسر جهان، همچنان استفاده از این سلول های جنینی را در تحقیقات مختلف، غیرضروری و غیراخلاقی می دانند و چالش ها در این زمینه ادامه دارد.

سلول های پایه یا بنیادی، گروهی از سلول ها هستند كه از قابلیت تمایز و تبدیل شدن به هر یك از سلول های بافت های گوناگون بدن برخوردارند و از این نظر، دانشمندان اهمیت فراوانی برای آنها قائل هستند.