طبق آخرین نتایج تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ۲۱ درصد جمعیت ایران (۱۵ میلیون نفر) از یك كسالت روانی رنج می برند و ۶/۰ درصد ایرانیان در اثر ابتلای شدید به بیماریهای روانی شعور خود را از دست داده و به حالتی بنام جنون دچارند. از ۱۵ میلیون ایرانی مبتلا به اختلالات روانی به طور میانگین ۹/۲۵ درصد آنان را زنان و ۹/۱۴ درصد را مردان تشكیل می دهند، كه ۱۴ درصد آنان جوانان هستند.بیماریهای روانی بعد از سوانح و حوادث و برابر با بیماریهای قلبی - عروقی به جامعه هزینه تحمیل می كنند و افسردگی زنان در رأس همه بیماریهای جسمانی به جامعه تحمیل شده است.