دولت بریتانیا اعلام كرده است یك طوطی كه پس از واردات از خارج درحالی كه هنوز در قرنطینه بود تلف شد، آلوده به ویروس آنفلوانزای طیور بوده است. یك نوع شدیدا بیماری زای این ویروس، H۵، در این طوطی شناسایی شده است، اما معلوم نیست كه از انواع H۵N۱ كه باعث مرگ دست كم۶۰ نفر در آسیا شد، باشد.تاكنون مواردی از آنفلوانزای طیور ـ در برخی موارد ویروس H۵N۱ ـ در كشور های اروپایی رومانی، یونان و همچنین تركیه كشف شده است. تصور می شود این بیماری توسط پرندگان وحشی مهاجر از آسیا به آن كشورها منتقل شده باشد.دبی رینالدز، مامور عالی سازمان دامپزشكی بریتانیا گفت: كشف این مورد مثبت تاثیری بر وضعیت رسمی مبرا از بیماری در كشور نمی گذارد چون بیماری در پرنده ای وارداتی كه در قرنطینه بوده، شناسایی شد. این پرنده بخشی از مجموعه مركبی از ۱۴۸ طوطی و سست منقار بود كه روز ۱۶ سپتامبر وارد بریتانیا شده بودند. آن ها در كنار مجموعه دیگری شامل ۲۱۶ پرنده وارداتی از تایوان در قرنطینه نگاهداری می شدند. وزارت محیط زیست، مواد غذایی و امور روستایی بریتانیا (Defra) می گوید كلیه پرندگان این واحد قرنطینه ای نابود خواهند شد و كسانی كه در تماس با آن ها قرار گرفته اند به عنوان گامی احتیاط آمیز تحت معالجات ضد ویروسی قرار خواهند گرفت. خانم رینالدز گفت این حادثه اهمیت نظام قرنطینه در بریتانیا را نشان می دهد. وی گفت: ما در گذشته حوادث مشابهی داشته ایم كه به لطف وجود نظام قرنطینه با موفقیت كشف و مهار شد.از سوی دیگر مورد تازه ای از آنفلوانزای طیور روز جمعه در رومانی كشف شده است. ویروس نوع H۵ در حواصیلی در نزدیكی مرز مولداوی كشف شد. نوع H۵N۱ این ویروس قبلا در دو نقطه دیگر در دلتای دانوب این كشور كشف شده بود. بسیاری از كشورهای سراسر اروپا سرگرم اتخاذ تدابیری برای مقابله با گسترش این ویروس هستند، با این حال دانشمندان می گویند به نظر می رسد این ویروس توانایی سرایت از یك انسان به انسان دیگر را نداشته باشد.