ارتباط یك داروی جدید درمان دیابت با مرگ، حملات قلبی و سكته، افتضاح دارویی دیگری را بعد از داروی مسكن وایوكس در آمریكا به بار آورده است. آسوشیتدپرس در این باره گزارش كرد: تحقیقات پژوهشگران قلب نشان می دهد میزان مرگ و مشكلات قلبی عروقی در بزرگسالان دیابتی كه داروی Parglava مصرف می كنند دو برابر كسانی است كه از داروی دیگری استفاده می كنند.