عوامل زیست محیطی سبب تشدید آسم می‌شود ،اما مسأله ژنتیك را در به وجودآمدن آسم نباید نادیده گرفت.دكتر مجید مختاری فوق تخصص ریه گفت: آسم یكی از بیماری‌های بسیار شایع و قابل پیشگیری است.وی در ادامه افزود: آسم را می‌شود با تشخیص دوری از عواملی كه سبب تشدید آن می‌شود تاحدی كنترل كرد و بدین ترتیب نه تنها بیماری را كه دچار آسم شده است می‌توان نجات داد بلكه می‌توان تخریب ریه را در دراز مدت با داروهای مدونی كه در حال حاضر موجود است به عقب انداخت یا به طور كامل متوقف كرد.دكتر مختاری زمینه‌های ژنتیكی در بروز آسم را بسیار قوی دانست و گفت: زیست‌محیطی همچون از بین رفتن لایه اوزن، آلاینده‌های صنعتی، مواد رنگی افزوده شده به غذاها، شكلات‌ها گاهی داروها و حتی حیوانات در تشدید آن دخیل هستند.وی خاطرنشان كرد: آخرین مطالعات نشان داده است كه سوسك تشدید آسم و مرگ را در كودكان مبتلا افزایش می‌دهد.دكتر مختاری گفت: با تشخیص و درمان به موقع آسم‌، ما می‌توانیم از مرگ بیماران بكاهیم.