با قرار گرفتن در آب، میزان فشاری که بر روی مفاصل می آید، کاهش یافته، و نهایتا این کاهش، منجر به کاهش شدت درد در مفاصل کمر و زانو می شود.دکتر علی یوسفی متخصص و جراح استخوان و مفاصل گفت: روش های مختلفی از قبیل اعمال جراحی، دارو درمانی، طب سوزنی و ماساژ درمانی انجام می شود.ولی اب درمانی تنها روشی است که امروزه تقریبا به صورت همگانی قابل قبول است.وی افزود: زمانی که شخص بیمار در داخل آب قرار می گیرد، میزان فشاری که بر روی مفاصل وارد می شود، کاهش یافته و با حرکاتی که داخل آب انجام می دهد به نحوی عضلات تقویت و این تقویت باعث می شود تا فشار بر روی فضای دیسک مفصل کاهش یابد.وی خاطر نشان کرد: ورزش شنا باعث افزایش میزان تراکم استخوان ها می شود. در نتیجه کسانی که به شنا می پردازند، نه تنها عضلات ناحیه کمرشان تقویت می شود بلکه به طور همزمان عضلات ناحیه شکم خود را نیز تقویت می کنند.وی یادآور شد: یکی از علل دردهای کمر، افتادگی شکم است که ورزش شنا از این افتادگی جلوگیری می کند.