گاهی اوقات جلوگیری از اثرات ناشی از بیماری های بسیار سخت تر از درمان بیماری هستند و در بعضی موارد می توانند مرگ انسان را نیز به دنبال داشته باشند.دكتر جلالی ایزدی فوق تخصص تارماكولوژی و بیهوشی گفت: مصرف پیش از حد و نابجای آنتی بیوتیك ها باعث بروز آثاری از قبیل سرخی قستمت های از پوست، سوزش معده و مری و عارض شدن حالت تهوع و اسهال و در بعضی موارد موجب صدمه رساندن به نواحی دهلیز و حلزونی گوش داخلی می شود.این متخصص مهمترین اثری كه ممكن است به بدن انسان از آنتی بیوتیك ها برسد نوعی شوك به نام آفافلاكتیك دانست كه نهایتا موجب مرگ انسان می شود.وی افزود:‌ حدود نیمی از بیماران بدون تجویز پزشك از آنتی بیوتیك های خوراكی استفاده می كنند درصورتی كه بیماری های عفونی ابتدا باید توسط پزشك تشخیص داده شود و بعد از آن نوع آنتی بیوتیك و طریقه خوراكی و تزریقی توسط پزشك تجویز شود.ایزدی ادامه داد:‌ یك سرماخوردگی كوچك و یا تورم گلو نمی تواند به تنهایی دلیل استفاده از آنتی بیوتیك باشد.وی به بیماران به ویژه در فصل سرما هشدار می داد كه بدون تجویز پزشك از آنتی بیوتیك ها به خصوص به شیوه تزریق استفاده نكنند.