عدم پیشگیری زردی در نوزادان باعث عقب ماندگی ذهنی و كری می شود.دكتر حشمت اله بدوحی متخصص اطفال گفت: حدود ۶ درصد از بچه های كه به دنیا می آیند دارای زردی هستند و نوعی از زردی كه در نوزادان عادی دیده می شود و زردی فیزیولوژیك نام دارد و از روز دوم شروع می شود و تا روز چهارم به حداكثر می رسد و در روز هفتم به پایان می رسد اما این نوع زردی در كودكان نارس تا ۱۴ روز نیز طول می كشد. وی گفت:‌ اگر زردی از روز اول شروع شود و از روز هفتم به بعد نیز ادامه یابد زردی پاتولوژیك یا غیر طبیعی نام دارد. وی شایع ترین نوع زردی را كه در نوزادان به وجود می آید را ناسازگاری گروه خونی مادر و نوزاد عنوان كرد و گفت:‌ اگر مادر دارای گروه خونی o+ باشد و بچه دارای گروه خونی a یا b باشد این ناهماهنگی باعث زردی در نوزاد می شود.بدوحی خاطر نشان كرد : استفاده از برخی داروها و كمبود آنزیم های كبدی و بیماری های مقابولیك و كمبود هورمون تیروئید نیز عاملی برای زردی در نوزادان است.وی تصریح كرد: فاكتورهای كه در شیر مادر یافت می شود و دفع نشدن مدفوع نوزاد نیز باعث زردی می شوند كه اگر سریع پیشگیری شود باعث عقب ماندگی ذهنی و كری در كودكان شود.