مطالعات دانشمندان ژاپنی نشان می دهد غرغره كردن آب در هر روز تا ۳۰ درصد خطر بروز سرماخوردگی را كاهش می دهد.مطالعات دانشمندان ژاپنی نشان می دهد غرغره كردن آب، خطر بروز انواع سرماخوردگی ها را تا حد قابل توجهی كاهش می دهد.به گفته دانشمندان ژاپنی، در صورتی كه هر روز آب غرغره كنیم، خطر بروز سرماخوردگی معمولی تا ۳۰ درصد كاهش می یابد.بر اساس این گزارش، در صورتی كه این عادت ساده بهداشتی در هر كشوری به یك عادت عمومی تبدیل شود، منافع آشكار بهداشتی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت و سالانه میلیون ها دلار از بابت درمان سرماخوردگی صرفه جویی می شود.بر اساس مطالعاتی كه محققان دانشگاه كیوتو بر روی افراد ۱۸ تا ۶۵ ساله انجام داده اند، افرادی كه هر روز با آب غرغره می كنند، تا ۳۶ درصد كمتر به سرماخوردگی مبتلا می گردند.از سوی دیگر، دانشمندان ژاپنی معتقدند غرغره كردن آب می تواند تاثیر روانی نیز بر عدم سرماخوردگی داشته باشد. بر پایه این گزارش، از آنجا كه مردم كشورهای آسیایی به طور سنتی به خاصیت پیشگیری كننده غرغره كردن آب اعتقاد دارند، ممكن است این عمل تاثیر روانی مثبت بر روی افراد بگذارد، حتی اگر اصلا هم تاثیر شیمیایی و بهداشتی نداشته باشد.