تنها با معاینه چشم می‌توان پیش بینی كرد فرد در چه زمانی سكته خواهد كرد.تحقیقات جدید نشان می‌دهد مشاهده تغییرات عروقی در چشم خطر سكته مغزی را افزایش می‌دهد. در این مطالعه ‪ ۳۶۵۴‬استرالیایی با حداقل سن ‪ ۴۹‬سال مطالعه شدند. در این مطالعه از شبكیه چشم همه شركت‌كنندگان عكس‌هایی گرفته شد و هر گونه آسیب در عروق كوچك در شبكیه چشم این افراد مورد بررسی قرار گرفت.تغییرات عروق كوچك در مراحل اولیه بدون اینكه بینایی شخص را تحت تاثیر قرار دهد قابل تشخیص بود.پی‌گیری هفت ساله شركت‌كنندگان نشان داد كسانی كه تغییرات عروقی در شبكیه چشم آنها گزارش شده بود به حملات مغزی چه وسیع و چه محدود مبتلا شدند. خطر سكته مغزی با تغییرات عروق چشمی تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب تنها با اقدامی بسیار ساده می‌توان خطر سكته را طی چند سال آینده در اشخاص پیشگویی كرد.