بنا بر اعلام كمیسیون اروپا، بیماریهای روانی عامل اصلی مرگ ۵۸ هزار اروپایی در هر سال است كه این رقم دو برابر بیش از موارد مرگ بر اثر تصادفات رانندگی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی كمیسیون اروپا، بیش از یك چهارم مردم اتحادیه اروپا به بیماریهای روانی مبتلا هستند و هر ساله ۲۷ درصد از مردم كشورهای اروپایی به بیماریهای روانی مبتلا می شوند. بر اساس این گزارش، بیماریهای روانی هر ساله ۴ درصد به اقتصاد كشورهای اروپایی آسیب وارد می كند. بر پایه همین گزارش، افسردگی و استرس شایع ترین بیماریهای روانی در میان مردم اتحادیه اروپا است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ افسردگی به شایع ترین بیماری در كشورهای اروپایی مبدل گردد.