موزه هنری دینی امام علی(ع) به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع) و نیمه دوم ماه مبارك رمضان، نمایشگاه معنوی نقش برجسته و مجسمه برگزار می كند.به گزارش روابط عمومی موزه امام علی(ع) نمایشگاه حكایت چوب شامل ۳۰ اثر از شهرام امیری مجسمه ساز و استاد معرق و منبت است كه از ۳۰ مهر به مدت یك ماه در نگارخانه موزه دایر است.