دانشمندان اعلام كردند: مغناطیس درمانی می‌تواند به درمان بیمارانی كه از آسیب جزئی نخاع رنج می‌برند كمك كند. واحد علوم پزشكی تهران، پزشكان انگلیسی دریافتند تحریك مغناطیسی مغز می‌تواند حركات عضلانی را در بیمارانی كه دچار آسیب دیدگی نخاع هستند بهبود بخشد.در این شیوه یك آهن ربای الكتریكی روی جمجمه بیمار قرار داده می‌شود و این آهن ربا با ایجاد پالس‌های جزئی مغناطیس، تحریك قشر مخ را سبب می‌شود. قشر مخ برجسته‌ترین بخش مغز است كه مسؤول پردازش عصبی دو سطوح بالاست.