از بین رفتن غضروف مفصل در آرتروز یكی از علل اصلی ناتوانی و درد به ویژه در افراد سالخورده است. این عارضه به ویژه در زانو كه یكی از مفاصل اصلی تحمل كننده وزن بدن است، می تواند بسیار ناتوان كننده باشد. در مطالعه ای مشخص شده كه طب سوزنی می تواند در افراد دچار آرتروز زانو از درد مفصل كاسته و كاركرد آن را بهتر سازد. این یافته ها بدان معنا نیستند كه می توان طب سوزنی را جایگزین درمان های طبی كه كارایی شان به اثبات رسیده، نمود. ولی می توان این طور نتیجه گیری كرد كه درمان های عامیانه می توانند به عنوان درمان مكمل یا كمكی جهت درمان آرتروز زانو مورد استفاده قرار گیرند.

پژوهشگران در مركز «پزشكی تلفیقی» دانشگاه مریلند مطالعه ای را با شركت ۵۷۰ تن انجام دادند، كه بزرگترین و بهترین كارآزمایی طب سوزنی تا به امروز است. زنان و مردان پنجاه ساله یا مسن تر و مبتلا به آرتروز زانو با شركت در یكی از سه گروه

- طب سوزنی واقعی، طب سوزنی «نمایشی» و آموزش پیرامون درد و تورم مفاصل- مورد پیگیری و بررسی قرار گرفتند. بیمارانی كه در گروه درمانی طب سوزنی قرار داشتند مجموعاً طی ۲۰ هفته توسط متخصصین آموزش دیده و دارای مجوز و زیر نظر كارشناس ویژه گروه پژوهشگران در ۲۳ جلسه تحت درمان قرار گرفتند. در بیمارانی كه تحت درمان طب سوزنی واقعی قرار داشتند سوزن ها (كه عموماً دردناك نیستند) درمواضع و نقاط توصیه شده در طب سنتی چین جهت درمان درد زانو قرار داده شدند. در درمان ساختگی از سوزن های ساختگی كه پوست را سوراخ نمی كردند ولی احساسی چون یك نیش سوزن واقعی به فرد دست می داد، استفاده شده بود. در هر دو گروه از پرده ای استفاده شده بود تا مانع مشاهده پاها توسط فرد شود. شركت كنندگان در گروه آموزش تورم مفاصل در گروه های بحث و مناظره شركت جستند و آموزش هایی را براساس روش های خودیاری اثبات شده برای تورم مفاصل دریافت نمودند. افراد در هر سه گروه به استفاده از درمان هایی كه توسط پزشكانشان توصیه شده بود مثل مصرف مسكن ها یا دارو های ضدالتهابی ادامه دادند. پس از شش ماه بیمارانی كه تحت درمان با طب سوزنی واقعی قرار گرفتند در مقایسه با دیگران احساس درد كمتر و كاركرد بهتری داشتند. در مجموع میزان بهبود نسبت به ابتدای كارآزمایی حدود ۴۰ درصد بود. در مقایسه با ۳۰ درصد بهبود برای گروه تحت درمان ساختگی و ۲۰ درصد در كسانی كه تحت آموزش و خودیاری بودند، هیچ گونه عارضه جانبی مشاهده نشد. نتایج مطالعه در شماره ۲۱ دسامبر ۲۰۰۴ «سالنامه طب داخلی» منتشر شد. اینكه طب سوزنی چگونه عمل می كند كاملاً معلوم نیست. در مطالعه مریلند برطرف شدن درد در بیماران تنها پس از سه ماه یعنی حدود ۲۰ جلسه درمان آشكار گردید. لذا این طور به نظر می رسد كه احتمالاً طب سوزنی به زمان زیادی برای آنكه موثر واقع شود نیاز دارد و از این رو لازم است كه جلسات درمانی متوالی و متعددی برای بیمار در نظر گرفته شود. تاكنون تحقیقات پیرامون كاربرد طب سوزنی در درمان آرتروز نتایج ضد و نقیضی داشته كه احتمالاً دلیل آن اندك بودن تعداد افراد شركت كننده در كارآزمایی، تفاوت در طراحی آنها و تكنیك های متفاوتی است كه به كار گرفته شده اند. پژوهش انجام شده در دانشگاه مریلند نشان داد كه طب سوزنی بر درمان ساختگی (پلاسبو) برتری دارد و احتمالاً مفید است، هر چند كه به كندی اثر می كند.این كار اگر توسط فرد متبحری صورت گیرد، دارای عوارض و آثار نامطلوب اندكی است و به ویژه برای كسانی مطلوب است كه قادر یا مایل به عمل جراحی نیستند و یا مایلند از روش هایی به غیر از استفاده از دارو هایی كه عوارض نامطلوبی برایشان دارد استفاده كنند.اگر دچار آرتروز زانو هستید و مایلید علاوه بر درمان معمول و متداول روش دیگری را نیز بیازمایید، با پزشك خود درباره طب سوزنی صحبت كنید. بسیاری از پزشكان آموزش طب سوزنی را دیده اند یا می توانند شما را به پزشك باتجربه ای ارجاع دهند. همچنین می توانید با مراكز پزشكی، سازمان های حفظ بهداشت و سلامتی یا مدارس آموزش طب سوزنی در محل و منطقه زندگی خود مراجعه نمایید.