دبیر علمی نهمین كنگره انجمن علمی جراحان گوش، حلق و بینی از راه اندازی آكادمی گوش، حلق وبینی و سر و گردن خاورمیانه با همكاری و مشاركت ایران خبر داد. دكتر احمد دانشی متخصص گوش،حلق و بینی با اعلام این خبر افزود: این آكادمی متشكل از اعضای انجمن های علمی گوش و گلوی كشورهای عربستان، امارات متحده عربی، مصر، ایران و عراق است. وی با اشاره به اینكه این آكادمی مانند آكادمی گوش و گلوی اروپا و آمریكا قرار است با دیگر كشورهای عضو آكادمی پروژه های مشترك اجرا كند، تصریح كرد: بیماری هایی مانند سینوزیت ها در قالب پروژه های مشترك اجرا خواهد شد.