مصرف سیگار تا سال ۲۰۳۰ بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان می‌شود و سبب كشته شدن ۱۰ میلیون نفر در سال خواهد شد.این میزان مرگ به تنهایی بیشتر از مجموع مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای پنومونی، اسهال و مشكلات مرتبط با تولد كودكان خواهد بود.از هر دو فرد سیگاری یك نفر به علت ابتلا به بیماریهای ناشی از دخانیات جان خود را از دست خواهد داد.با الگوهای جاری مصرف دخانیات ۶۵۰ میلیون نفر از مردم جهان به تدریج در اثر مصرف دخانیات فوت خواهند كرد. امروزه مصرف دخانیات عامل مرگ یك نفر از هر ۱۰ نفر فرد بزرگسال در جهان است. تا سال ۲۰۳۰ این رقم به یك نفر از هر ۶ فرد بزرگسال خواهد رسید. افزون بر این كه دنیای در حال توسعه متحمل بار ناشی از این اپیدمی جهانی خواهد بود تا سال ۲۰۲۰ هفت نفر از هر ۱۰ نفری كه به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند در جوامع با درآمد پایین و متوسط خواهند بود.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ادامه گزارش خود آورده است: در حال حاضر ۳/۱ میلیارد نفر از مردم جهان دخانیات مصرف می‌كنند كه پیش‌بینی می‌شود این امر به ۷/۱ میلیارد نفر تا سال ۲۰۲۵ برسد در حالی كه شیوع مصرف دخانیات در جوامع پیشرفته در حال كاهش است این نسبت در كشورهای در حال توسعه روندی متفاوت را به صورت افزایش دنبال می‌كند. در حال حاضر یك نفر از هر سه نفر مصرف‌كننده مواد دخانی ،۸۴ درصد از این افراد در كشورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی می‌كنند.،مصرف سیگار در این كشورها به طرز قابل ملاحظه‌ای از سال ۱۹۸۰ افزایش پیدا كرده است. آزاد شدن تجارت جهانی از دلایل این افزایش بوده است در این فاصله مصرف دخانیات در مناطقی همچون ایالات متحده آمریكا كاهش پیدا كرده است.همچنین، در طی ۴۰ سال، شیوع مصرف دخانیات بین مردان آمریكایی از ۵۵ به ۲۸ درصد كاهش پیدا كرده است. از آنجایی كه همه‌گیری مصرف دخانیات در كشورهای با درآمد پایین و متوسط در ابتدای راه است پیامدهای وسیع و ناگوار ناشی از بیماریها، مرگ و میر زود هنگام و هزینه‌های بهداشتی مرتبط در دهه‌های آینده پیش روی این كشورها قرار خواهد گرفت.هزینه‌های ناشی از مصرف دخانیات در حال حاضر در بسیاری از كشورها بالاست و چنانچه روند مصرف به همین صورت ادامه پیدا كند بسیار بالاتر خواهد رفت.