دانشمندان كمیته مشورتی آمریكا اعلام كردند به هیچ وجه ثابت نشده است كه صابون ضدباكتری و تولیدات مشابه، تاثیری بیشتر از شستن دستها با آب و صابون عادی در كشتن باكتریها داشته باشند.به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، این كمیته در اطلاعیه ای كه به تصویب همه اعضای آن رسید، اعلام كرد اگر صابون عادی و آب برای شستن دستها در دسترس نباشد، سایر مواد پاك كننده كه در آنها تركیبات الكل به كار رفته است، جایگزین مفیدی محسوب می شوند.