نمایشگاه «جنبش هنر مدرن» مجموعه آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران تا آخر وقت روز جمعه سیزدهم آبان ماه تمدید شد. به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه «جنبش هنر مدرن» كه قرار بود تا پایان مهر ماه به كار خود ادامه دهد بنا به استقبال گسترده تا آخر وقت سیزدهم آبان ماه ۸۴ برای بازدید، پذیرای علاقه مندان است. در این نمایشگاه ۱۷۰ تابلو، ۱۵ مجسمه و ۵ اثر مفهومی از هنرمندان بنامی همچون: پیكاسو، پیسارو، وان گوگ، اندی وارهول، جكسون پولاك، شاگال، میرو، كله، مونه، راوشنبرگ و ... به تماشا گذاشته شده است. ساعت بازدید از این نمایشگاه همه روزه ۹ تا ۱۸ و جمعه ها از ۱۴ تا ۱۸است.