نخستین نمایشگاه مهم و اختصاصی آثار طراحی "ونسان ون گوگ" در آمریكا از روز گذشته ۱۸ اكتبر ۲۶ مهر در موزه هنرهای" متروپولیتین" گشایش یافت. این نمایشگاه شامل ۱۱۳ اثر طراحی ون گوگ است كه از مجموعه های خصوصی و دولتی سراسر جهان انتخاب و در این میان تعدادی اثر استثنایی كه از موزه ون گوگ در آمستردام به امانت گرفته شده نیز به چشم می خورد. لازم به ذكر است، كه بیش از ۱۱۰۰ اثر طراحی ون گوگ همچنان گمنام باقی مانده اند هر چند این آثار از ارزش هنری و خلاقه بسیاری برخوردارند اما به علت قرار گرفتن در زیر سایه شهرت نقاشی این هنرمند مجهول هستند در ضمن تعدادی از تابلوهای نقاشی این هنرمند كه در ارتباط با آثار طراحی او هستند نیز در این نمایشگاه كه تا ۳۱ دسامبر ۱۰ دی ادامه دارد قرار گرفته اند. ون گوگ معتقد بود طراحی پایه هر چیز است او برای طراحی علل زیادی داشت در آغاز كار احساس كرد پیش از این كه كار با رنگ را شروع كند باید در به كارگیری سیاه و سفید مهارت لازم را به دست آورده باشد بنابراین این طراحی ها بخش جدا ناپذیری از روند پرورش او به عنوان یك نقاش هستند. این نمایشگاه كه با همكاری موزه هنرهای" متروپولتین نیویورك" و موزه" ون گوگ" آمستردام برگزار شده تعدادی پرتره از جمله پرتره خودنگار" ون گوگ" را نیز به نمایش می گذارد.