برای اولین بار در ایران و در واحد ثبت آثار سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران، سبك نشانه گرایی در حجم و سبك مینیاتور های مدرن، از آثار محمدرضا نیك سیرت فر به ثبت رسید. آثار پدید آمده براساس بیان نمادین مجسمه و موسیقی در قالب مینیاتور پارسی است و از تلفیق موسیقی، نشانه شناسی، اسطوره، رمزگرایی، عرفان و هندسه بهره گرفته شده است و مجموعه آثاری پدید آمده كه برگرفته از تخلیل ایرانی است و پیكره های عارفان و شاعران بزرگ همچون مولانا جلال الدین محمد بلخی (رومی)، حضرت فردوسی، تندیس های سماع، هلیا، سكوت و ... را در این مجموعه می توان مشاهده كرد.