‪ ،TONY ABBOTT‬وزیر بهداشت كشور استرالیا از تولید و عرضه واكسن آبله در سال آینده میلادی خبر داد.وی گفت: به محض اینكه این واكسن تهیه شد از طرف دولت استرالیا تمام مردم برای پیشگیری از این بیماری واكسینه می‌شوند.وی در مصاحبه‌ای تلویزیونی افزود: در حال تدارك و آماده كردن آنتی ویروسی برای بیماری آبله هستیم.وی تصریح كرد: در حال حاضر به نتایج موفقیت آمیزی دست یافته‌ایم كه این امر سبب چلوگیری از اپیدمی این بیماری و افزایش شیوع آن می‌شود. ‪ ABBOTT‬ادامه داد: تحقیقات محققان پزشكی نشان می‌دهد كه اكنون توانسته‌اند به نتایج موفقیت آمیز و رضایت‌كننده ای دست یابند كه این امر سبب شده كه آنان از تولید واكسن آبله خبر دهند.ویروس بیماری آبله اواخر دهه ‪ ۷۰‬میلادی در جهان ریشه كن شد، اما هنوز بازمانده‌هایی از این ویروس در آزمایشگاهها روسیه و آمریكا وجود دارد.‪ ۲۰۰‬سال پیش "ادوارد جنز" انگلیسی به این نكته پی‌برد می‌توان با واكسنی كه از آبله گاوی تولید شده از بروز بیماری آبله در انسان پیشگیری كرد.اما سازوكار عمل این واكسن تاكنون به درستی برای محققان مشخص نبوده است. اكنون یك گروه از پژوهشگران موفق شده‌اند راز این نكته را كشف كنند كه چگونه واكسن آبله با استفاده از ویروس واكسینیا تولید می‌شود می‌تواند در بدن مصونیت به وجود آورد.