التهاب و عفونت بافتهای اطراف دندان و دهان و خشكی دهان به علت كم ‌آبی بدن، پیری، كم خونی و استرسهای روحی شایع‌ترین علل بدیویی دهان است.دكتر جوان نجفی متخصص داخلی و اطفال با بیان این مطلب افزود: اكثر افراد دچار بوی بد دهان می‌شوند كه درصد بالایی از آنها موقتی بوده و علت آن تاثیر مواد غذایی و خروج تركیبات آنها از طریق ریه در مجاری تنفسی است.وی افزود: در برخی افراد بدبویی دهان یك بیماری مزمن تلقی شده كه علتهای مختلفی دارد یكی از شایعترین علل بدبویی دهان شامل التهاب و عفونت بافتها اطراف دهان و دندان است كه اغلب در اثر كم ‌آبی بدن، كم خونی، پیری استرس‌های روحی، روانی و بیماریهایی نظیر عفونت غدد بزاقی و برخی بیماریهای متابولیكی است.وی یادآور شد: برخی بیماریهایی نظیر ابتلا به سینوزیت، ضایعات كومورال و تنگی مری باعث افزایش بوی بد دهان می‌شود.وی افزود: این بیماریها به نوبه خود با تاثیر بر روی غدد بزاقی و گوارشی باعث انتشار انواع گازهای بد بو در مجاری تنفسی و حتی حنجره می‌شود.وی خاطرنشان كرد: بیماریهای مزمن انسدادی ریوی COPD باعث می‌شود تا بوی بد دهان با فشار ریه از مجاری تنفسی خارج شوند.وی در خاتمه گفت: ‌برخی خوراكیها مثل سیر ، پیاز با تحریك معده و خروج تركیبات گازی شكل از طریق ریه در هوای تنفسی دفع و بوی بد دهان را به همراه دارد و با پرهیز از خوردن این خوراكی و استفاده مناسب از داروهای ریوی و تحریك نشدن غدد بزاقی تا اندازه‌ای می‌توان از این عارضه جلوگیری كرد.ك