سازمان بهداشت جهانی اعلام كرد، كشورهای آسیایی در معرض بیشترین تهدید از جانب آنفلوآنزای مرغی و همه گیر شدن آن میان انسانها قرار دارند.بر پایه همین گزارش، جهان هنوز برای رویارویی با آنفلوآنزای مرغی آمادگی ندارد و این بیماری توان گسترش بیش از این را هم دارد.سازمان بهداشت جهانی پیش بینی می كند در صورت گسترش آنفلوآنزای مرغی در جهان و تبدیل آن به یك اپیدمی، میلیاردها دلار خسارت به جهان وارد خواهد كرد.