عوارض كلیوی دیابت نوع یك و مرگ و میر ناشی از آن، كمتر از آن چیزی است كه پیش از این تصور می شد. دانشمندان فنلاندی پس از ۳۰ سال بررسی بر روی بیش از۲۰ هزار بیمار مبتلا به دیابت نوع۱ دریافتند كه احتمال بروز نارسایی كلیوی ناشی از این بیماری، تقریبا یك دهم آن چیزی است كه تاكنون در نظر گرفته می شده است. به ترتیبی كه پیش از این دانشمندان می گفتند، یك نفر از هر ۵ بیمار مبتلا به دیابت نوع،۱ پس از۲۰ سال، دچار نارسایی كلیوی دیابتی می شود، ولی مطالعه اخیر محققان فنلاندی نشان داد كه یك نفر از هر۵۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع۱ در عرض۲۰ سال گرفتار نارسایی كلیه می شود. دیابت نوع ۱ به دلیل ناتوانی غده پانكراس در ترشح انسولین ایجاد می شود و افراد مبتلا به آن باید برای كنترل قند خون خود حتما از انسولین استفاده كنند. یكی از مهم ترین عوارض بیماری دیابت و به خصوص دیابت نوع ۱، عوارض كلیوی آن، موسوم به نفروپاتی دیابتی است. نفروپاتی دیابتی، شایع ترین علت نارسایی كلیه در جهان است.مطالعه اخیر محققان فنلاندی، همچنین نشان داد كه احتمال مرگ و میر ناشی از دیابت نوع ۱ در عرض۳۰ سال پس از تشخیص، از ۵۹ درصدی كه در سال های دهه۶۰ میلادی تصور می شد، امروزه به حدود ۱۵ درصد رسیده است. دانشمندان علت این پیشرفت ها را درمان های پیشرفته تر، آموزش بهتر بیماران و تشخیص زودتر بیماری می دانند.