آثار چهار هنرمند نامزد جایزه ۲۵ هزار پوندی" ترنر" در گالری "تیت بریتین" لندن به نمایش در آمد.

" گیلیان كارنگی " نقاش از جمله هنرمندانی است كه شانس بیشتری از سایر رقبا برای دریافت این جایزه دارد ." دارن آلموند"،" جیم لمبی" و" سیمون استارلینگ" نیز ادیگر هنرمندانی هستند كه اسامی آنها به عنوان نامزد برای دریافت این جایزه نام برده می شود. برنده جایزه روز ۵ دسامبر ۱۴ آذر اعلام می شود.

این گزارش حاكی است در دوره های گذشته " دامین هرست" به خاطر كوسه خشك شده اش ،" كریس افیلی" كه در كارش از فضله فیل استفاده كرده بود و" گریسون پری" كه در حوزه سفال سازی كار می كند ، برنده این جایزه شده بودند. لازم به ذكر است كه" دارن آلموند" دیگر نامزد در رقابت امسال درآثارش از عكس فیلم و تندیس استفاده می كند . آثار" لمبی" نیز بسیار تحت تاثیر آهنگسازی و فعالیتش در حوزه موسیقی است آثار نقاشی "كارنگی" نیز بیشتر در زمینه طبیعت بیجان است.این نمایشگاه روز دوشنبه برای اهالی رسانه و روز سه شنبه امروز برای عموم افتتاح شده است.