یك متخصص بیماری‌های كودكان گفت:مهمترین اختلالات خواب خاص دوران شیرخوارگی سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار(‪،(SIDS‬آپنه تنفسی شیرخوارگی و كولیك است.دكتر "آرزو حشمتی" فلوشیب اختلالات خواب،با بیان این مطلب افزود: سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار شایعترین علت مرگ در بعضی از كشورهای پیشرفته در سنین بین یك تا دوازده ماهگی بوده است.وی با اشاره به اینكه حداكثر مرگ شیرخوار در ‪ ۲‬تا‪ ۴‬ماهگی اتفاق می افتد گفت:اشكال در سیستم‌های كنترل‌كننده بیداری‌های كوتاه،درجه حرارات بدن و كنترل تنفس و قلب برای توجیه علت مرگ مورد توجه قرار گرفته است.این فلوشیب خواب با بیان اینكه در كودكان سالم آپنه تنفسی (وقفه تنفسی ) بسیار نادر است تصریح كرد:بعضی از اختلالات خواب كودكان مربوط به برنامه یا عادت خواب نامناسب است.وی افزود:ممكن است در بعضی از اختلالات خواب مشترك بین دوران كودكی و بزرگسالی نحوه تظاهر ،اهمیت ،علت و نحوه درمان در گروه كودكان بسیار متفاوت باشد و این مساله در مورد سندرم آپنه - هیپونه انسدادی با شیوع ‪ ۱‬تا‪ ۳‬درصد متغیر است.دكتر حشمتی با اشاره به اینكه تعداد تنفس در دقیقه در كودكان و شیرخواران بیش از بزرگسالان است افزود: معیار زمانی حداقل ‪ ۱۰‬دقیقه برای آپنه در كودكان نامناسب است در این گروه می‌توان زمان برابر با دو سیكل تنفسی را برای حداقل زمان آپنه در نظر گرفت.وی تصریح كرد:خستگی روزانه كه علامت مهم آپنه انسدادی در بزرگسالان محسوب می‌شود در كودكان ممكن است وجود نداشته باشد و یا اینكه خفیف باشد.دكتر حشمتی اظهار داشت:شایع‌ترین روش درمان آپنه انسدادی ،عمل جراحی لوزه‌ها و آدنویید است كه معمولا در ‪ ۷۵‬تا‪ ۱۰۰‬درصد موارد موثر واقع می‌شود.وی گفت:اختلال تنفسی خواب شامل طیف وسیعی از بیماری‌ها می‌باشد كه از خرو پف ساده با شیوع ‪ ۱۰‬درصد تا سندرم آپنه - هیپوپنه انسدادی با شیوع ‪ ۱‬تا‪ ۳‬درصد متغیر است.