با ثابت شدن وجود ویروس آنفلوآنزای مرگبار (H۵N۱) در رومانی و تركیه كشورهای اروپایی و منطقه خاورمیانه واردات ماكیان را از این دو كشور ممنوع كرده اند. در هر دو كشور مناطق آلوده تحت قرنطینه قرار داده شده است و معدوم كردن جمعی تمام پرندگان و ضدعفونی كردن محل های نگهداری آنها و محل های مسكونی ادامه دارد. كشورهای منطقه اقدامات احتیاطی را آغاز كردند.در ایران تا به حال موردی از آنفلوآنزای مرغی مشاهده نشده است. تنها گزارش مشكوك مرگ هزاران پرنده خوتكا در شمال غرب ایران در منطقه پلدشت بوده است كه به گفته دكتر بهروز یاسمی از سازمان دامپزشكی تا به حال هیچ نشانه ای از ویروس آنفلوآنزا در این پرندگان به دست نیامده است، اما برای احتیاط منطقه تحت قرنطینه قرار داده شده و ضدعفونی محل انجام شده است. با شروع فصول سرد پرندگان مهاجر از سیبری روسیه به اطراف دریای سیاه و دریای خزر مهاجرت می كنند و ممكن است ویروس آنفلوآنزای فوق حاد را به این مناطق منتقل كنند. خوتكا و زیرگونه های آن در مناطق مختلفی از جمله آمریكای شمالی، اروپا و آسیای مركزی زندگی می كنند و تخمین زده می شود كه جمعیت آنها در جهان بیش از ۵/۶ میلیون قطعه باشد.در شهریورماه امسال مقامات روسی از مرگ ۱۱ هزار پرنده وحشی به علت ویروس آنفلوآنزا در مناطق جنوبی روسیه خبر دادند و به دنبال آن ۱۲۷ هزار پرنده نیز برای جلوگیری از انتقال ویروس معدوم شدند.