اولین كیت تست سریع خانگی ویروس ایدز (HIV) پس از سال ها بحث و اختلاف نظر به تایید سازمان غذا و داروی آمریكا رسید. در ۲۰ سال گذشته مخالفت هایی با این نوع تست ابراز می شد چرا كه این نگرانی وجود داشت كه تشخیص مثبت به دست آمده توسط خود فرد باعث انزوای او و عدم مراجعه به مشاوران بهداشتی شود و خطراتی مانند خودكشی را به دنبال داشته باشد. در دهه ،۱۹۸۰ پیش از ساخته شدن داروهای ضدرتروویروس برای درمان ایدز، عفونت با HIV مانند حكم مرگ در نظر گرفته می شد. برای همین كیت های تست های خانگی HIV در انگلیس و آمریكا ممنوع اعلام شده بود. در آمریكا از سال ۱۹۹۵ این ممنوعیت لغو شد.كیت جدید مثل یك تست حاملگی است و Ora Quick نام دارد و با تجزیه بزاق می تواند در ۲۰ دقیقه نتیجه را مشخص كند.