پژوهشگران یونیورسیتی كالج لندن دریافتند این فرایند طولانی را به سادگی با خارج كردن آب موجود در ماده اولیه می‌توان سرعت بخشید.با كوچك شدن ماده اولیه می‌توان بافت مورد نظر را ظرف ‪ ۳۵‬دقیقه تهیه كرد. این امر در آینده امكان تهیه ایمپلنت بافت در كنار بستر بیمار را فراهم خواهد آورد.گام بعدی بررسی مفید بودن این شیوه در ترمیم بافتهای آسیب دیده است.درحال حاضر دانشمندان برای عمل‌های جراحی مانند پیوند پوست از طریق ساخت یك چارچوب سلولی كه در آزمایشگاه رشد می‌یابد بافت تهیه می‌كنند. با این شیوه یك تا ‪ ۱۲‬هفته طول می‌كشد تا بافت كافی برای عمل جراحی تهیه شود.پروفسور رابرات براون و همكارانش درصدد تهیه بافت كلاژن كه از پوست، استخوان‌ها و تاندونها محافظت می‌كند برآمدند.جذب آب با استفاده از شیوه فشردگی پلاستیك امكان تهیه كلاژن را ظرف نیم ساعت فراهم آورد. این بافت نه تنها بسیار سریعتر از روشهای مهندسی بافت تهیه شد بلكه محكمتر بود و بیشتر شبیه كلاژن واقعی به نظر می‌رسید.پروفسور براون می‌گوید این شیوه روش ساده و قابل كنترلی را برای تهیه سریع بافت فراهم می‌آورد. هدف نهایی ابداع یك فرایند سریع، كم هزینه و خودكار برای تهیه بافتهای محكم است و بتوان بخش‌های جراحی بیمارستانها را با یك كیت ابزار لوازم یدكی برای جراحی ترمیمی تامین كرد.با این روش در آینده امكان تهیه بافت در اتاق عمل یا كنار بستر بیمار وجود دارد.