جوش شیرین موجود در مواد غذایی به ویژه در نان فشار خون راافزایش می دهد.دست باز ، كارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی با بیان این مطلب افزود: نانهایی كه با استفاده از جوش شیرین به طور طبیعی تخمیر نمی شوند كیفیت و ماندگاری كمتری دارند .كارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی با اشاره به مضرات دیگر جوش شیرین گفت : استفاد مداوم جوش شیرین موجب اختلال در رشد كودكان ، اختلال دستگاه گوارش به خصوص انقباضهای بالای حنجره ای و بالا رفتن فشار خون می شود.ك