یكی از نقاشی های" لئوناردو داوینچی" كه تا به حال به نمایش گذاشته نشده بود برای نخستین بار در ایتالیا در معرض دید عموم قرار گرفته است." داوینچی" این تابلو را كه " با كره در صخره ها" نام دارد به همراه دانشجوی خود" گیامپترینو" بین سال های ۱۴۹۵ تا ۱۴۹۷ خلق كرده است. این اثر در كنار پرتره ای از" مریم مجدلیه " كه آن نیز توسط داوینچی و شاگرد خود خلق شده به نمایش درآمده است در معرض ید عموم قرار می گیرد. البته برخی از مورخان معتقدند این پرتره را" گیامپتر نیو" به تنهایی خلق كرده است.تابلو" با كره در صخره ها" حضرت مریم را نشان می دهد كه در غاری نشسته و حضرت مسیح،" سنت جان" و" اوریل" ملكه مقرب گرداگرد او هستند. لازم به ذكر است كه دو نسخه دیگر این نقاشی در موزه" لوور" پاریس و گالری ملی لندن قرار دارند. آخرین نسخه این تابلو سه سال پیش در یك مجموعه خصوصی در سوئیس كشف شد ؛ كه پرتره ای از" مریم مجدلیه" نیز جز همان كشفیات بود این پرتره كه به مدت ۵۰ سال مفقود بود در سال ۱۵۱۵ چهار سال پیش از مرگ استاد توسط داوینچی و شاگردانش خلق شد.