پژوهشكده هنرهای سنتی در تدارك برگزاری هشتمین نمایشگاه نگاره های چوبی است. هشتمین نمایشگاه نگاره های چوبی طبق روال سال های گذشته، بهمن ماه برگزار می شود. در این نمایشگاه برجسته ترین آثار هنری استادان درجه یك هنرهای سنتی كه به وسیله چوب ساخته می شوند، از جمله معرق، منبت، خاتم، گره چینی و... به نمایش درمی آیند. پژوهشكده در فراخوان خاصی از هنرمندان این عرصه دعوت كرده است تا در این نمایشگاه شركت كنند. این نمایشگاه از اواسط بهمن ماه آغاز شده و تا اواخر اسفند ادامه دارد.