قرص های اكسن یا اكستازی از تركیباتی چون آمفتامین و از گروه محرك ها تشكیل شده‌اند كه ایست قلبی از نادرترین پیامدهای مصرف این محرك ها است.دكتر پرویز مظاهری روانپزشك و دبیر انجمن روانپزشكان ایران گفت: نوجوانان و جوانان به دلیل اینكه با مصرف این مواد به احساس موقت سرخوشی، شادی و پر از انرژی بودن دست می یابند از این قرص ها استفاده می كنند.وی گفت: مصرف داروهای محرك علاوه بر فرسودگی جسمی و ذهنی فرد، منجر به افسردگی می‌شود؛ مصرف این داروها در بیشتر مواقع اختلال خواب، اضطراب شدید و گاهی توهمات و هذیان نیز در پی دارند.وی افزود:‌ در بعضی موارد فرد دچار افسردگی شدید، سرخوردگی و ناامیدی شده و اقدام به خودكشی می كند علاوه بر این موارد ایست قلبی نیز از جمله موارد شایع مصرف این محرك ها است.وی گفت:‌ باید به خانواده ها آموزش داد كه با فرزندان خود ارتباط عاطفی بر قرار و از سرزنش و تحقیر كردن آنها پرهیز كنند و در صورت مشاهده مصرف این دارو توسط نوجوانان و جوانان باید آنان را راهنمایی كنند و به مشاوره برای درمان ارجاع دهند.