چاقی را وقتی می توانیم تعریف كنیم كه بتوانیم درصد چربی بدن فرد را اندازه گیری كرده و اگر از حد نرمال بالاتر بود فرد چاق است . درصد نرمال چربی بدن برای آقایان ۲۰ درصد و برای خانها ۳۰ درصد است. دكتر احمد رضا درستی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران ضمن بیان این مطلب گفت: طبق تحقیقات انستیتو تغذیه و صنایع غذایی در سال ۱۳۷۰ میزان شیوع چاقی در كودكان كه در جمعیت شهری زندگی می كنند اندازه گیری شد و نتایج نشان داد كودكان ارومیه ای با ۱/۱۶ درصد رتبه اول چاقی در كودكان كشور را دارا هستند. وی افزود: بعد از شهر ارومیه كودكان تهرانی با ۱۶ درصد رتبه بعدی در كشور هستند.متخصص تغذیه افزود: عوامل زیادی در چاقی كودكان موثر است كه می توان به چاقی والدین و سابقه چاقی در خانواده كودك، خوردن هله هوله به صورت زیاد و نوشیدن بیش از حد نوشابه در سنین نوجوانی، سرعت بالای غذا خوردن و خواب كم در شبانه روز و تولد كودك در فصل سرد تحصیلات والدین و تماشای تلویزیون و كمی فعالیت بدنی در كودكان اشاره كرد.وی خاطر نشان كرد: سه مرحله حاد برای چاق شدن در كودكان وجود دارد مرحله اول دوران حاملگی مادر و شیر خوارگی كودك است مادرانی كه دچار دیابت هستند فرزندانی با وزن بالا به دنبا می آورند، مرحله دوم كه مرحله جهش چربی است از سنین ۵ تا ۶ سالگی شروع می شود و مرحله سوم كه از همه مهمتر است مرحله نوجوانی است كه نوجوانان با خوردن بیش از حد نوشابه دچار اضافه وزن می شود.