دانشمندان چینی واكسن جدید و موثری برای ایمن‌سازی پرندگان در برابر ویروس اچ ‪ ۵‬ان‪ ۱‬آنفلوانزای مرغی كه نگرانیهای زیادی در سطح جهان بوجود آورده است تهیه كردند. این واكسن علاوه بر ویروس اچ ‪۵‬ ان‪۱‬با یك نوع بیماری شایع در بین پرندگان یعنی ‪ APMV-۱‬یا نیوكاسل نیز مقابله می‌كند.واكسن جدید سالمتر و مصرف آن راحتتر است و موجب مرگ جوجه‌های تازه تولد یافته نمی‌شود. این ویژگی واكسن جدید را برای پرورش‌دهندگان طیور جذاب تر می‌كند.این واكسن از طریق افشانه قابل كاربرد است و هزینه تولید انبوه این واكسن جدید یك پنجم واكسن قبلی است.خبرگزاری شین هوا گزارش داد چین قصد دارد تولید انبوه این واكسن را آغاز كند.ویروس آنفلوانزای مرغی اچ‪ ۵‬ان‪ ۱‬در سال ‪ ۱۹۹۷‬در هنگ كنگ ظهور یافت و در سال ‪ ۲۰۰۳‬در كره جنوبی مشاهده شد و از آن پس به سایر كشورهای آسیایی و اروپا گسترش یافت.این بیماری تاكنون ‪ ۱۱۷‬تن را مبتلا و ‪ ۶۰‬تن را به كام مرگ فرستاده است. چنانچه این ویروس قابلیت انتقال بین انسانها را بدست آورد می‌تواند همه‌گیری فاجعه باری در جهان بوجود آورد.