نتایج یك بررسی نشان می‌‏دهد؛ ۳۱ درصد فرزندان ۱۵ تا ۱۸ ساله جانبازان شیمیایی كشور سلامت روانی ندارند. نتایج مطالعه پژوهشگران پژوهشكده مهندسی و علوم پزشكی جانبازان نشان داد؛ ۳۱ درصد فرزندان ۱۵ تا ۱۸ ساله جانبازان شیمیایی كشور از طیف سلامت روانی دور شده و در طیف عدم سلامت روانی قرار دارند.براساس این پژوهش، همچنین مشخص شد؛ ۴/۳۴ درصد فرزندان جانبازان شیمیایی كشور دچار علائم اضطرابی, ۲/۴۱ درصد دچار اختلال عملكرد اجتماعی و ۶/۲۹ درصد نیز دچار علائم بیماری افسردگی هستند.گفتنی است؛ این تحقیق در ۲۸ استان كشور انجام گرفته است كه ۲/۳۹ درصد گروه مطالعه مذكر و ۷/۶۰ درصد نیز مونث بوده‌‏اند.همچنین، ۶/۸۴ درصد فرزندان جانبازان شیمیایی تصریح كرده‌‏اند؛ نوع جانبازی پدرشان صرفاً شیمیایی بوده است.