از شایع ترین بیماری های كه به دنبال سرماخوردگی معمولی به وجود می آید سینه پهلو یا ذات الریه است كه در اثر عفونت شش ها به وجود می آید.دكتر عطااله نجفی متخصص داخلی و اطفال گفت: در اثر بیماری دیواره كلیه ها هوایی ورم كرده و درون آن را مایعات و سلول های خونی فرا می گیرد.وی درخصوص علائم این عارضه افزود: تب، سرفه های مكرر و شدید از علائم این بیماری است و از آنجا كه این بیماری غالبا در پی سرماخوردگی به وجود می آید می توان با رعایت نكات بهداشتی از ابتلا به آن جلوگیری كرد.