احتمال ابتلا به امراض حاد در كودكانی كه با روش‌‏های باروری آزمایشگاهی متولد می‌‏شوند، بیشتر است.

بنا به تحقیقات اخیر صورت گرفته از جانب محققان سوئدی، تعداد دفعات بستری شدن كودكانی كه با روش‌‏های آزمایشگاهی با روی (IVF ) متولد می‌‏شوند، در بیمارستان‌‏ها براثر ابتلا به امراضی چون بیماری‌‏های عفونی، تنفسی, تشنج و ناهنجاری های مادرزادی بیشتر از كودكانی است كه با روشهای طبیعی باروری متولد می‌‏شونددر این تحقیقات، تعداد دفعات بستری شدن بیشتر از ۱۶ هزار كودك كه با روش (IVF ) متولد شده بودند، از ۱ تا ۲۰ سال مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه این تحقیقات نشان داد؛ تعداد دفعات بستری شدن این كودكان به دلیل ابتلا به امراض حاد دو برابر كودكان عادی استبه گفته محققان، شاید احتمال ابتلا به این گونه بیماری‌‏ها در هر گروه یكسان باشد، اما از آنجا كه والدین كودكان (IVF ) بیشتر از والدین دیگر كودكان، نگران سلامتی كودكانشان هستند، تعداد دفعات مراجعه آنها به بیمارستان بیشتر از كودكان معمولی است.