ایمپلنت، روشی درمانی برای جایگزین كردن دندان‌های از دست رفته است و ایران بیشترین ایمپلنت را نسبت به سایر كشورها انجام می‌دهد.دكتر رسول مفید رییس دانشكده دندانپزشكی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص پریودنتال با بیان این مطلب افزود: در نواحی كه دندان وجود ندارد، تراش دندان‌های ناحیه بی‌دندان زمینه التهاب و بیماری را فراهم می‌كند، اما از طریق ایمپلنت و با پیچ‌هایی كه از جنس تیتانیم در داخل فك بر روی ساختمان دندان ساخته‌ می‌شود، می‌توان یك دندان طبیعی داشت.