دانشمندان انگلیسی می‌گویند می‌توان با غربالگری كسانی را كه در معرض خطر ابتلا به سرطان كشنده لوزالمعده هستند شناسایی كرد.سالیانه بیش از ‪۲۱۶‬ هزار تن به سرطان لوزالمعده مبتلا می‌شوند. این سرطان همیشه در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شود. تنها ‪ ۲‬درصد از بیماران مبتلا به این سرطان بسیار بدخیم آن هم فقط تا ‪ ۵‬سال از زمان تشخیص اولیه زنده می‌مانند.دانشمندان دانشگاه لیورپول در انگلستان بر این باورند با غربالگری كسانی كه بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند و تشخیص زود هنگام آن می توان جان بیماران بیشتری را با جراحی از مرگ نجات داد.سرطان لوزالمعده نه تنها بسیار صعب العلاج است بلكه شانس زنده ماندن به دنبال ابتلا به این نوع سرطان از همه انواع سرطان كمتر است. بنابراین هر گونه پیشرفت در زمینه تشخیص و درمان این سرطان حائز اهمیت است. غربالگری در افراد مستعد قدم اساسی برای كاهش مرگ و میر و بهبود بقای كلی به دنبال ابتلا به این بیماری محسوب می‌شود.بر اساس نتایج این مطالعه كه در كنفرانس ملی انستیتو تحقیقات سرطان در بیرمنگهام در انگلستان مطرح شد سنجش افرادی كه زمینه‌های ژنتیكی مثبتی برای ابتلا به این بیماری دارند یا بررسی تغییرات پیش سرطانی در لوزالمعده می‌تواند به تشخیص زودهنگام بیماران در مراحل اولیه بیماری كمك كند. با غربالگری افرادی كه برای ابتلا به این سرطان از گروههای پر خطر محسوب می‌شوند مانند كسانی كه زمینه خانوادگی و زمینه‌های ژنتیكی مساعدی دارند پیش آگهی بیماری بهبود می‌یابد.بر اساس تحقیقات سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان در لیون فرانسه در ‪ ۱۰‬درصد از مبتلایان به این سرطان جهش ژنتیكی تشخیص داده شده است.ژن‌های موسوم به ‪ KRAS‬و ‪ P۵۳‬دو ژن شایع مستعدكننده ابتلا به سرطان لوزالمعده محسوب می‌شوند.ابتلا سه نفر از بستگان نسبی خونی به این سرطان احتمال ابتلا به سرطان را در بقیه بستگان خونی آنها افزایش می‌دهد.