پیاده روی ساده باعث پیشگیری از ابتلا به یكی از زجر آورترین بیماری های بدن انسانی یعنی آلزایمر می شود. در آخرین شماره نشریه پزشكی لنست نورولوژی، مقاله ای به چاپ رسیده است كه طبق آن افرادی كه در دوران میانسالی خود ورزش می كنند، بعدها كمتر دچار فراموشی و آلزایمر می شوند. بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان سوئدی، هفته ای دو بار و هر بار حداقل۲۰ دقیقه ورزش در سنین میانسالی، حدود۶۰ درصد، خطر ابتلا به آلزایمر درسنین سالمندی را كم می كند. همچنین این مقدار ورزش در سال های اواخر دهه چهارم و اوایل دهه پنجم زندگی، می تواند خطر گرفتار فراموشی شدن در سال های بعد را به نصف كاهش دهد. البته كسانی كه سابقه خانوادگی آلزایمر دارند بیشتر از این۶۰ درصد سایر افراد، سود می برند. دكتر میا كیویپلتو از مؤسسه تحقیقاتی كارولینسكا در این باره می گوید: اگر فردی در سنین جوانی و میانسالی خود را به یك زندگی فعال و پر نشاط عادت دهد، می تواند در سالمندی هم از سلامت جسمی لذت ببرد و هم از سلامت ذهنی.دلیل اصلی اثر طولانی مدت ورزش بر عملكرد مغز مشخص نیست، ولی دانشمندان تصور می كنند كه ورزش از طریق افزایش جریان خون مغز در پیشگیری از فراموشی و آلزایمر موثر است.