نمایشگاه آثار نقاشی بامداد رضوانیان از ۱۲ تا ۱۷ آذر ماه در نگارخانه كمال الدین بهزاد برگزار می شود.نمایشگاه آثار نقاشی بامداد رضوانیان، شامل ۵۰ اثر در اندازه های متفاوت است این نمایشگاه شامل سه بخش پرتره، طبیعت و طبیعت بی جان است كه با تكنیك های متفاوت رنگ روغن پاستل، آكرولیك آبرنگ كار شده است. رضوانیان درخصوص آثارش گفت: سبك این آثار، رئال است در بخش پرتره،‌‏نگاهی به انسان داشته ام كه در این بخش از سبك رئال متداول در نقاشی دو رشده ام و فضاهای جدیدی در آن ایجاد كرده ام در بخش طبیعت بی جان نیز به عناصر مختلف در چیدمان توجه داشته ام.

شایان ذكر است این نمایشگاه كه چهارمین نمایشگاه انفرادی بامداد رضوانیان از اساتید دانشگاه هنرهای زیبا و دانشگاه الزهرا است روز ۱۲ آذر افتتاح می شود و تا ۱۷ آذر ماه در نگارخانه كمال الدین بهزاد ادامه دارد.