نمایشگاه بزرگ آثار خوشنویسی و مینیاتور و نقاشی از دوران تیموریان تا عصر حاضر در مركز دایرهٔ المعارف انسان‌شناسی با همكاری كانون هنر ایران از ۱۲ آذر برپا می‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مؤسسه پژوهشی ابن سینا دایرهٔ المعارف انسان‌شناسی این نمایشگاه كه از ۱۲ ماه جاری به‌ مدت ۲ هفته برگزار می‌شود آثاری از اساتیدی چون: عبدالله طباخ، یاقوت مستعصمی، بایسنقر میرزا، میر علی هروی، سلطانعی مشهدی، باباشاه اصفهانی، میرزا ابراهیم قمی، میر عماد، احمد نیریزی، محمد شفیع تبریز، وصال شیرازی، زین العابدین محلاتی، زین العابین اصفهان، خبوشانی، محمد هاشم لولو، مرحوم میرخانی، مرحوم فرادی تا اساتید دیگر نظیر استاد امیر خانی، كیخسرو خروش، ساعتچی، راهجیری، علیش شیرازی،‌موحد، جلیل رسولی، واشقانی و ... دیده می‌شود.آثار اساتیدی نظیر صنیع المالك، مصور الممالك، اسماعیل جلایر، محمد حسن خان افشار، محمد مدبر، عیسی بهادری، حسین بهزاد، حسین همدانی ، فتح الله قوللر آقاسی، حسین قوللر آقاسی،‌جبار بیگ، غفاری، محمد ابراهیم تهرانی،‌فتح الله شیرازی، محمد زمان، آقا صادق، آقا نجف و احمد بن نجف،‌آقا اسماعیل خوشگل‌ساز، سید میراز و ... در قالب نقاشی و مینیاتور دراین نمایشگاه یاد كرد و گفت: همچنین در بخش آثار نقاضان مدرن از هنرمندانی چون: محمود فرشچیان، علی اكبر صادقی، سنبات، پرواند، وارتانیان، نهاپتیان، بابك خرمی نژاد، آیدین آغداشلو ، كیخسرو خروش، منوچهر رخساز، وحید معینی ، فرزانه كابلی دیزجی، پریسا كیمیا قلم، شایسته شیرازی، نسیم اصفهانی،محمد علی ذوالقدر، رضا بید‌آبادی و ... در این نمایشگاه برپا خواهد شد.گفتنی است: تمامی علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۲لغایت ۲۵ آذر ماه جاری همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ با مراجعه به مراكز دایره‌المعارف انسان شناسی واقع در سعادت آباد، پائین‌تر از میدان كرج - نبش خیابان شهید كیان( سیزدهم) شماره ۷۲ از نمایشگاه مذكور بازدید كنند.