نمایشگاهی از ۶۰ قطعه ظروف چینی كه ساخت كشور چین است و دست كم سیصد سال قدمت دارد، در موزه ملی ایران برپا می شود. افتتاحیه این نمایشگاه هجدهم آذرماه است و یك ماه ادامه دارد. دكتر «نوشین دخت نفیسی» كه برپایی این نمایشگاه برعهده او است، درباره این مجموعه نفیس كه از گنجینه موزه ملی ایران به حساب می آید كتابی با این عنوان نوشته است: «حضور طبیعت در مجموعه چینی های آبی و سفید آستانه شیخ صفی الدین در اردبیل.» این كتاب قرار است همزمان با افتتاح این نمایشگاه توسط فرهنگستان هنر منتشر شود. نفیسی عقیده دارد كه این مجموعه از بزرگترین مجموعه های چینی لعاب «سفید تخم مرغی»، «رنگارنگ مینایی»، «تك رنگ زرد و قهوه ای» و «سبزرنگ» است. چند قطعه نادر از یشم دوركوهی، عقیق و یك چراغ بلورین مرصع در این مجموعه به چشم می خورد. این مجموعه از سوی یك پادشاه چینی به شاه عباس صفوی اهدا می شود و شاه عباس هم این مجموعه را به آستانه شیخ صفی الدین اردبیلی اهدا می كند. چینی ها تا سال ۱۳۱۶ هجری شمسی در اردبیل بودند تا اینكه در این سال موزه ملی ایران (آن زمان با نام موزه ایران باستان) تاسیس می شود و این مجموعه به تهران می آید. از هجدهم آذر تا یك ماه فرصت تماشای این مجموعه فراهم است. این نمایشگاه یكی از بخش های همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق است كه در تهران و یزد برپا می شود.