پیكاسو در استانبول عنوان نمایشگاهی است كه چندی است در محل موزه" سكیپ سابانسی"( استانبول) دایر شده است. این نمایشگاه تا ۲۶ مارس ۲۰۰۶ ادامه دارد و نخستین نمایشگاه مهم تركیه است كه به یك هنرمند غربی اختصاص می یابد. در این نمایشگاه كه شامل ۱۳۵ اثر است مهم ترین آثار پیكاسو و آثاری از جوانی او و سكونتش در اسپانیا را نیز در بر می گیرد ؛ این آثار را برنارد" وئیز پیكاسو " ، نوه پابلوپیكاسو از موزه های پیكاسو در پاریس و بارسلونا برگزیده است. این گزارش حاكی است در این نمایشگاه تصاویری از استودیو پیكاسو و عكس هایی از دوستان و اعضا خانواده او را كه عكاسان مشهوری آن ها را انداخته اند در بر می گیرد. فعالیت های مربوط به نمایشگاه و تهیه كاتالوگی را مریلین مك كولی ، زندگی نامه نویس پیكاسو به عهده دارد این كاتالوگ كه قرار است منبع مهمی برای محققان پیكاسو باشد شامل تعدادی مقاله است كه توسط متخصصین پیكاسوو نوشته شده است این مقالات به هر دو زبان انگلیسی و تركی در كاتالوگ چاپ می شوند. برگزاری سمینار و نمایش فیلم بخش های جنبی این نمایشگاه در استانبول است.