همزمان با برگزاری همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق «نگارخانه ملی ایران» و «نگارخانه خیال شرقی» در مجموعه فرهنگی هنری صبا افتتاح می شود. «محسن زارع» مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری صبا ضمن بیان این مطلب گفت: «ایجاد فضاهایی در حد استانداردهای جهانی جهت حمایت از برپایی جشنواره های ملی از اولویت فرهنگستان هنر است. به این منظور نگارخانه ملی ایران و نگارخانه خیال شرقی با طراحی مهندس میرحسین موسوی ریاست محترم فرهنگستان هنر طی ۴۵ روز احداث و به ظرفیت نمایشگاهی مؤسسه فرهنگی هنری صبا افزوده شد.» محسن زارع زیربنای هر كدام از نگارخانه ملی ایران و نگارخانه خیال شرقی را ۱۶۰۰ متر عنوان كرد و گفت: «پیش از این نگارخانه های خیال، صبا و آیینه بالغ بر ۳۸۰۰ متر از فضای نمایشگاهی مؤسسه را تشكیل می دادند كه با اضافه شدن این دو نگارخانه فضای نمایشگاهی صبا به ۷ هزار متر رسید.»