مرمت تابلو «پذیرایی شاه عباس از فرمانروای تركستان» یكی از اولین تابلوهای با تكنیك رنگ و روغن در ایران آغاز شد. این تابلو یكی از معروف ترین نقاشی های به جا مانده از دوران صفویه در كاخ موزه چهلستون است. «منصور خادم خراسانی» دبیر كمیسیون فنی تزئینات سازمان میراث فرهنگی اصفهان گفت: «این تابلو جزء نقاشی دیواری موجود در سالن مركزی كاخ موزه چهلستون است كه عملیات آسیب شناسی آن به اتمام رسیده و مرمت اولیه آن آغاز شد.» خراسانی افزود: «این تابلو جزء اولین نقاشی های كار شده با تكنیك رنگ و روغن در ایران بوده كه با ابعاد ۱۸ متر مربع روی دیوار نقاشی شده است. موضوع این نقاشی پذیرایی شاه عباس از محمود ولی خان فرمانروای تركستان است و نقاش آن هم ناشناس است.»