شاهكاری از "جی ام دابلو ترنر" ، هنرمند نقاش ، ‌‏برای نخستین بار طی ۳۰ سال گذشته و یك سال پیش از حراجش ، به نمایش گذاشته می شود.این تابلو از روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) در كریستی لندن به نمایش گذاشته می شود.تابلو مذكور كه روز ۶ آوریل ۲۰۰۶ (۱۷ فروردین ۸۵ )در بازار هنری كریستی نیویورك به معرض دید و فروش گذاشته خواهد شد ، از سال ۱۹۹۲ تاكنون در مالكیت سنت فرانسیس از بنیاد آسیسی بوده و طی ۲۰ سال گذشته ، ماهرانه ترین اثر ترنر است كه وارد بازار می شود.این تابلو ، نمایی از كانال گرند در ونیز است كه از زاویه دید "گیدكا"، جزیره ای در مرداب "ونتیان" كشیده شده است .این اثر یكی از سه نقاشی رنگ روغنی است كه ترنر با بیش از ۱۵۰ رنگ ، آن را در آخرین دیدارش از ونیز در ۱۸۴۰ خلق كرده است و نخستین بار نیز در ۱۸۴۱ در آكادمی هنرهای رویال به نمایش درآمده است.

ركورد جهان كه تاكنون برای ترنر ثبت شده ۹ میلیون دلار و مربوط به ۱۹۸۴ لندن است.