موزه "ون گوگ" و موزه "كرولر - مولر" با خرید اشتراكی یكی از نخستین آثار طراحی وینسنت ون گوگ ، بر غنای مجموعه خود افزودند.این اثر در ۱۸۸۰ میلادی و در آغاز فعالیت هنری ون گوگ در بلژیك خلق شده و از معدود آثار برجای مانده از آن دوره كاری ون گوگ به شمار می رود.این تابلو ، "دختر یاكوب میر" نام دارد و كپی اثری از "هانس هالبین جوان" ۱۵۴۳-۹۸/۱۴۹۷ است .كپی از شیوه های آزمایش شده و قابل اعتماد در آموزش هنر است .ون گوگ نیز زمانی كه در اوت ۱۸۸۰ تصمیم گرفت هنرمند شود ، كپی از آثار اساتید را شروع كرد ، یكی از دوستانش كه از دلالان آثار هنری بود ، مجموعه ای نفیس از حدود ۱۵۰ اثر مهم تاریخ هنر را بدین منظور در اختیار او قرار داد كه در این میان ، حدود ۲۸ اثر متعلق به هانس هالبین بود.ون گوگ از هر یك از آثار ، چندین بار كپی كرده و تابلویی كه اخیرا توسط موزه های مذكور خریداری شده ، احتمالا بین سپتامبر ۱۸۸۰ و آوریل ۱۸۸۱ خلق شده است.